Hoofdpagina

Oost NV helpt ondernemers innoveren, investeren, internationaliseren.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NV versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (mkb-)bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland; sterk in Agro-FoodLife SciencesHigh Tech, Cleantech & EnergieLogistiek, de Creatieve en Maakindustrie.

              

Na zeer succesvol verlopen handelsmissies in 2014 en 2015 wordt er ook in het najaar van 2016 een...
Bedrijventerrein-voorman laakt kavelfrabriek - De NEPROM, Wallage, Geuze: allemaal legden ze...
Op 13 juni jl. is het grensoverschrijdende INTERREG VA- programma iPro-N van start gegaan. Meer dan...
Keba verplaatst haar logistieke activiteiten naar Nederland om de West- en Oost-Europese markt...
Defensie heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en concepten om snel en smart de opbouw,...
Subscribe to Oost NV - News