De Groeiversneller

Mkb aan zet

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vormt de ruggengraat van de economie. De provincie Gelderland ondersteunt met De Groeiversneller Gelderse mkb-ondernemers die willen groeien in omzet en werkgelegenheid. Startpunt is uw groeipotentie en groeiambitie om vernieuwende technologie en innovatieve producten, diensten en processen te ontwikkelen en in de markt te zetten.

"De Groeiversneller richt zich op de Gelderse speerpunten food, health, energie en de innovatieve maakindustrie en op andere mkb-bedrijven die de potentie hebben een structurele bijdrage te leveren aan de banengroei in Gelderland."

Het nieuwe economische stimuleringsprogramma De Groeiversneller ondersteunt en stimuleert Gelderse mkb-ondernemers met groeiplannen. U als ondernemer bent daarbij aan zet. U neemt het initiatief en bepaalt met welke stappen u met uw bedrijf wil groeien. U bepaalt ook welke externe partij u inschakelt om uw groeiplan te maken en uit te voeren. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV is de uitvoerder van De Groeiversneller.

Als ondernemer met een groeiplan krijgt u via een quickscan en een gesprek met een adviseur van Oost NV duidelijkheid of u in aanmerking komt voor ondersteuning via De Groeiversneller en wat De Groeiversneller voor u kan betekenen. 

Financiering

De provincie Gelderland stelt in 2017 via De Groeiversneller ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de ondersteuning van het mkb (tot 250 fte). De Groeiversneller richt zich zowel op startende mkb-ondernemers als op ervaren mkb-ondernemers met groeipotentie en groeiambitie. Dit komt de werkgelegenheid in Gelderland ten goede.

De Groeiversneller zorgt er voor dat de financiële middelen rechtstreeks bij het mkb terecht komen. U krijgt via De Groeiversneller bovendien toegang tot een relevant kennisnetwerk en innovatieve expertise in Gelderland.

Vouchers en leningen helpen startende bedrijven (start-ups) en bedrijven die willen groeien (groeiondernemingen) om hun groeiplannen te realiseren. Bijvoorbeeld door het inhuren van een (tijdelijke) coach of het inkopen van expertise voor marktonderzoek, organisatie- of financieel advies of specifieke kennis van techniek, et cetera.

Financiële middelen:

  • vouchers, minimaal 1.000 euro tot maximaal 10.000 euro
  • lening van maximaal 75.000 euro (voor start-ups zonder co-financiering)
  • leningen van maximaal 225.000 euro voor MKB (uitboeking op basis van milestones), minimaal 50% cofinanciering door de onderneming.

 

Lees verder: De Groeiversneller/Hoe werkt het? 

G. Monninkhof MSc (Gerard)
senior project manager Development & Innovations
0031 6 22 94 95 34
drs. L.W. Rijswijk (Linze)
senior projectmanager Ontwikkeling & Innovatie
06 46 39 00 76