Investeren

Oost NV helpt ondernemers investeren in innovatie

Geld nodig?

Behoefte aan financiering voor de ontwikkeling van innovatieve diensten of producten?

Van idee, concept of prototype naar marktproduct: dat kan een lange weg zijn. U hebt onder meer geld nodig. Als startende en groeiende ondernemer met bijzondere ideeën stuit u in uw zoektocht naar kapitaal vaak op gesloten deuren. Het vermarkten van innovaties brengt risico’s met zich mee die commerciële geldverstrekkers niet altijd willen nemen.

Risicokapitaal

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met risicodragend kapitaal in kansrijke, innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. Daarvoor heeft PPM Oost verschillende fondsen tot haar beschikking. Bekijk onze basisvoorwaarden ... >

Innovatieleningen

Uw business case voor innovatie is ons uitgangspunt. Samen met u helpen wij u aan financiering vanuit een vruchtbare samenwerking met relevante partijen. Deze financieringsvorm is een achtergestelde lening, waaraan bijzondere voorwaarden zijn gebonden.

Business Angels

Daarnaast kunt u als ondernemer in Oost-Nederland een beroep doen op het netwerk van Business Angels van Oost NV, Meesters van de Toekomst. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV bemiddelt voor u bij het afstemmen van vraag en aanbod.

Europese programma's

In samenwerking met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen kunt u aanspraak maken op Europese gelden. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV geeft u toegang tot Europese fondsen, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of "Interregional Community Initiative" (Interreg). Interreg is een Europees programma ter versterking van de economie en de arbeidsmarkt in onder meer het Nederlands-Duitse grensgebied. Meer informatie over EU innovatieprogramma's .. >

Meer lezen over Oost NV... >