Groeiversneller Stappenplan

Hoe werkt het?

 

Stap 1: Quickscan

De eerste stap bestaat uit het invullen van de quickscan op de website www.oostnv.nl/page/de-groeiversneller-quickscan. Oost NV gebruikt de quickscan om uw groeiplan te toetsen en te bepalen of ze u kan ondersteunen via De Groeiversneller en zo in aanmerking komt voor een lening of een voucher.  

Stap 2: Gesprek

Na ontvangst van de quickscan kijkt Oost NV of uw groeiplan in aanmerking komt voor ondersteuning via De Groeiversneller. Oost NV plant met u een afspraak. Op basis van de quick scan en het gesprek bepaalt Oost NV of u past in het programma. U bepaalt in samenspraak met de adviseur van Oost NV welke route u kiest voor het realiseren van het groeiplan voor uw bedrijf. De adviseur van Oost NV verwijst u in dit gesprek door naar relevante experts.

Het doel van dit gesprek is gezamenlijk een beeld te krijgen van een realistisch groeiplan, wat de benodigde stappen zijn en wie u kan ondersteunen bij deze stappen. Ook spreken we over de financiering van uw groeiplan.

Mocht uw groeiplan niet in aanmerking komen voor financiering via De Groeiversneller, dan krijgt u advies hoe u uw groeiplan kunt versterken en welke alternatieve financieringsmogelijkheden er zijn.

Stap 3: Groeiplan en experts

U gaat als ondernemer aan de slag met uw groeiplan. U zoekt en spreekt experts die u kunnen ondersteunen. Voor het vinden van een externe expert kunt u kijken op www.ondernemengelderland.nl of maakt u gebruik van een expert uit uw eigen netwerk.

Indien financiering via De Groeiversneller mogelijk is, dan vraagt u een voucher of lening aan.

Stap 4: Voucher

U dient een aanvraag voor een voucher in. Oost NV beoordeelt de aanvraag voor een voucher aan de hand van uw groeiplan, de mijlpalen die u wilt bereiken en de informatie van de externe expert die u aandraagt (www.ondernemengelderland.nl). U krijgt bericht van Oost NV of de inzet van de expert voor uw groeiplan door middel van een voucher via De Groeiversneller is goedgekeurd. Voor toekenning van de voucher sluiten we een overeenkomst met u af.

Mocht de voucher niet worden toegekend, dan krijgt u advies hoe u uw groeiplan kunt versterken. In dit gesprek verwijst Oost NV u door naar relevante expertise, kennispartners en netwerken.

Stap 5: Lening

U dient een aanvraag voor een lening in. Voor de toekenning van een lening nodigt Oost NV u uit voor een gesprek ter voorbereiding van de presentatie van uw groeiplan in de reviewboard.

U presenteert uw aanvraag voor de lening voor uw groeiplan aan de reviewboard. Deze reviewboard bestaat uit externe deskundigen, een vertegenwoordiger van Oost NV (secretaris) en een vertegenwoordiger van participatiemaatschappij PPM Oost (voorzitter). Deze reviewboard adviseert Oost NV over de toekenning van de lening.

 

Oost NV meldt u na het advies van de reviewboard of uw aanvraag voor de lening wordt gehonoreerd. Leningen worden verstrekt door onze partner Qredits.De non-profit organisatie Qredits is de grootste alternatieve kredietverstrekker voor ondernemers in Nederland.

Mocht de lening niet worden toegekend, dan krijgt u advies hoe u uw groeiplan kunt versterken. In dit gesprek verwijst Oost NV u door naar relevante expertise, kennispartners en netwerken.

Stap 6: Uitvoeren van uw groeiplan

U rapporteert aan Oost NV over de voortgang van uw groeiplan en het behalen van de mijlpalen, die voorzien waren en welke resultaten u daarmee heeft behaald.

Daarna kunt u weer een quickscan indienen voor de verdere realisatie van uw groeiplannen en beginnen we weer bij stap 1.

 

Lees verder: De Groeiversneller/Welke ondernemers?

 

drs. L.W. Rijswijk (Linze)
senior projectmanager Ontwikkeling & Innovatie
06 46 39 00 76