Campusontwikkeling

Open innovatie en samenwerking

Ondernemers kunnen niet alles zelf weten. Dat hoeft ook niet, zo lang ze maar weten waar ze die kennis kunnen halen. Op een campus, bijvoorbeeld. Open innovatie trekt steeds meer ondernemers naar een campus. Open innovatie, waarbij meerdere ondernemers nieuwe producten ontwikkelen, samen met universiteiten en hogescholen.

Campusontwikkeling in Oost-Nederland

Bedrijven werken steeds vaker samen op een campus, zoals op:

Deze open innovatiecentra tonen aan dat campusontwikkeling geen trend meer is, maar een zekere ontwikkeling.

Innovatief ondernemersklimaat

Een aantrekkelijke bedrijfsomgeving waar kennis, ondernemers, geld en overheden elkaar vinden draagt bij aan een innovatief ondernemersklimaat. Op een campus presteren bedrijven beter. Ze groeien sneller. Het gaat om meer dan alleen de fysieke infrastructuur. Het gaat ze vooral om het onderlinge samenspel, de faciliteiten, de uitstraling en de heldere focus op activiteiten.
 

Randvoorwaarden

Een campus ontwikkelen is geen sine cure. Randvoorwaarden van succes zijn:

  • productontwikkeling en business development
  • marketing en acquisitie
  • open faciliteiten en gebiedsbeheer.

Oost NV geeft hieraan invulling door de campus een gezicht en "bezieling" te geven. Want dan pas komt een campus tot leven. Dan pas ontstaat het innovatieve ecosysteem dat we voor ogen hebben. Niet alle hightech bedrijventerreinen kunnen zich daarom echt een campus noemen.

We besteden volop aandacht aan de inrichting. De kenniswerkers van de toekomst vragen hierom. Ze willen niet alleen inhoudelijk uitdagingen. Ze willen ook een inspirerende, aantrekkelijke werkomgeving.

Wat kunt u van Oost NV verwachten?

Oost NV heeft ervaring met campus-ontwikkeling. We kunnen u helpen invulling te geven aan de noodzakelijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Zo leggen we de basis voor succesvolle productontwikkeling. Vanuit onze brede basis aan activiteiten die aansluiten komen we snel tot concrete voorstellen en gezamenlijke resultaten.

Wilt u meer weten over campus-ontwikkeling?

ir. R. Wolbers (Rikus)
senior projectmanager Bedrijfsomgeving
06 28 87 60 81