Corporate Story Oost NV

Innoveren: kennis, kunde, kassa

Over innovatie, Oost NV en de kenniseconomie van Oost-Nederland

Vernieuwende ondernemers vinden hun weg naar ontwikkelingsmaatschappij Oost NV. 
Met die ondernemers ontwikkelt en begeleidt Oost NV innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NV versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (mkb-)bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. 

Onze kernwaarden

De kernwaarden vormen het DNA van Oost NV en de bron die het handelen van alle  Oost NV-professionals voedt:

Integer

Betrouwbaar in het nakomen van afspraken, waarmaken van beloftes, transparantie in verantwoording, verslaglegging en corporate governance; respectvol, betrouwbaar, transparant en onafhankelijk.

Vindingrijk

Duurzame, resultaatgerichte samenwerking: gericht op het behalen van resultaten en het delen van kennis; bedreven, vernieuwend en zakelijk.

Betrokken

Initiatief nemen in het zoeken naar kansen, ondernemend bij elkaar brengen van partijen om kansen te verzilveren, coaching in ontwikkeling van een business propositie met een scherp oog en oor voor de omgeving en actuele ontwikkelingen (antennefunctie); open, verbindend en communicatief.

Kerncompetenties

Onze kernwaarden hebben wij verder vertaald naar kerncompetenties. Deze kerncompetenties zijn leidend bij het aannemen van nieuwe medewerkers en voor de verdere opleiding en professionalisering van de Oost NV-professionals. Zodat iedereen vanuit dezelfde doelen werkt aan het realiseren van onze prestaties.

Spin in het web

De ontwikkelingsmaatschappij "Oost NV" is tegenwoordig spin in het web in het aanjagen van de kenniseconomie. Maar die rol hadden we niet altijd. De geschiedenis van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en haar voorlopers vormt een tijdsbeeld van 35 jaar verandering in denken over economisch beleid. ‘Regionale achterstanden wegwerken’ transformeerde in ‘actief op de bres voor mondiale concurrentiekracht’.

Ontwikkelingsmaatschappijen sinds 1975

Nederland in de eerste decennia na de oorlog. De economie groeit uitbundig, maar niet overal. De ‘randen van Nederland’ blijven achter bij de Randstad. Oorzaak: grote werkloosheid door mechanisatie van de landbouw. Gevolg: dreigende ontvolking.

Regionaal economisch beleid

Het kabinet-Drees grijpt in met de eerste nota over regionaal economisch beleid. Het geformuleerde beleid van toen ademt de maakbaarheidsgedachte: verplaatsing van complete rijksdiensten naar ‘de randen’, bevordering van industrialisatie, verschillende investeringspremie- en migratieregelingen.

Einde industrialisatiepolitiek

Die industrialisatiepolitiek loopt in 1966 vast als de hoogconjunctuur ten einde komt. De textielindustrie in Twente komt in de problemen, maar ook de industrie van Nijmegen, Deventer, Kampen en de Gelderse Achterhoek. Als er na de oliecrisis van 1973 ook nog een recessie optreedt, krijgt het regionaal economisch beleid een nieuwe impuls met de vestiging van ontwikkelingsmaatschappijen. Die moeten de regelingen om de regionale economie uit het slop te trekken coördineren en ‘de regionale onevenwichtigheden’ stevig aanpakken.

Oprichting OOM, GOM, Eskan

Dus richt het Rijk in 1975 samen met de provincie Overijssel de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) op en een aantal jaren later volgt de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), twee NV’s als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. In 1994 ziet Eskan het licht, voor het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, waar op dat moment 25 procent van de bevolking werkloos is.

Stimulering werkgelegenheid

Achterstanden wegwerken en werkgelegenheid stimuleren vormen destijds de hoofdmoot van het werk van de drie voorlopers van Oost NV. Zo helpt Eskan in de jaren negentig veel academici en hbo’ers bij het omscholen in de ICT, maar start ook innovatieprojecten voor het mkb, investeert in infrastructuur en incubators voor startende bedrijven. Het geloof in de overheid als verkeersregelaar van de economie is dan nog steeds groot. “Een nieuw bedrijventerrein inrichten en daar bedrijven naar toe verplaatsen, was toen nog een normale gedachte”, - Theo Föllings, destijds directeur bij Eskan, nu manager Bedrijfsomgeving, Ontwikkeling & Innovatie bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NV.

Fusie OOM, GOM, Eskan tot Oost NV

Rond 2000 beginnen OOM, GOM en Eskan tegen de regiogrenzen aan te botsen. De Europese Unie dijt uit en daarmee schaalt het begrip regio op. Een gebied als Arnhem-Nijmegen met 700.000 inwoners is minder dan een stip in Europa. Datzelfde geldt voor Twente. Ook het ministerie denkt steeds vaker in landsdelen en minder in regio’s. De drie ontwikkelingsmaatschappijen in Oost-Nederland vullen elkaar bovendien prima aan. De GOM is in zwaar weer gekomen door een aantal verkeerde investeringen met het participatiefonds en heeft weinig ervaring in ontwikkeling en innovatie. De OOM is goed in bedrijven aantrekken maar heeft een erg klein ontwikkelingsfonds. Eskan is goed in innovatie en het maken van programma’s, maar heeft geen participatiebedrijf. In 2003 fuseren de drie tot Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV.

“Je wilt een beweging op gang krijgen, je wilt dat mensen in actie komen, dat er dynamiek ontstaat.”

Meerwaarde

De fusie komt in 2003 tot stand in een kenterend tijdsgewricht. Werd voorheen gedacht in termen van ‘achterstanden wegwerken’ en ‘zielige regio’s die hulp behoeven’, de Lissabon-agenda (2000) zorgt voor een omslag. De Europese Unie formuleert ambities voor een Europese kenniseconomie met daarin een vooraanstaande rol voor regio’s. 'Bestaande economische sterktes clusteren en de kenniseconomie stimuleren' is sinds 2003 het parool. “Vanuit je knelpunten en zwaktes redeneren is anders dan zeggen: dit is onze toegevoegde waarde. Dit vraagt om een andere mindset.”

“Internationaliseren, innoveren, investeren en infrastructuur vormen onze toegevoegde waarde. En dat alles onder één dak.“

- Henk Ligtenberg, manager Investeringsbevordering Oost NV

“Wij bieden ondernemers naast risicokapitaal ook toegang tot regionale netwerken voor innovatie. Ook daar ligt onze toegevoegde waarde.“

-  Marius Prins, directeur PPM Oost

“Onze meerwaarde zie je terug in de bruisende resultaten van bedrijven in de topsectoren van Oost-Nederland: Agro-Food, Life Sciences, High Tech.”

- Karin van Willigen, algemeen directeur Oost NV

Focus

De Lissabon-agenda maakt dat de provincies Gelderland en Overijssel consequent kiezen voor drie sterktes in Oost-Nederland: voedsel, gezondheid en technologie. Een focus die de slagvaardigheid enorm vergroot. Sindsdien blijven de provincies en ontwikkelingsmaatschappij Oost NV de drie speerpunten consequent op tafel leggen richting geldbronnen. Er komt veel geld naar de regio waarmee ontwikkelingsmaatschappij Oost NV samen met bedrijven innovatieprojecten maakt. 

Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland richt Oost NV tegenwoordig haar aandacht op (de cross-overs tussen) de sectoren Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Cleantech & Energie, Logistiek, de Creatieve en Maakindustrie.