Crowdfunding

Financiering door middel van crowdfunding

Crowdfunding neemt een toenemend aandeel voor zijn rekening bij de financiering van het mkb. In de zoektocht naar kapitaal stuiten startende en groeiende ondernemers namelijk vaak op gesloten deuren. Ondernemers starten nieuwe ondernemingen, ontwikkelen nieuwe producten, verkennen nieuwe markten en veranderen de wereld zoals we die kennen. In een tijdperk waarin traditionele kredietverstrekkers innovaties steeds kritischer beoordelen, speelt crowdfunding als vanzelfsprekend een steeds grotere rol van betekenis bij de financiering van innovatieve projecten of ondernemingen.

 

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is het ophalen van geld bij een grote massa kleine financiers. Een innovatieve vorm van (online) financiering met onvermoed potentieel. Het kan mensen niet alleen in staat stellen kapitaal te verkrijgen voor een project of onderneming, maar biedt – mits goed ingezet – ook mogelijkheden voor marketing, kennis- en contactendeling en binding met ‘supporters’. Crowdfunding is geen ‘easy money’: het vraagt om het maken van een bewuste keuze, om goede voorbereiding en volledige inzet..

 

Welke soorten crowdfunding zijn er?

We onderscheiden vier verschillende soorten crowdfunding:

 

1. Op donatie gebaseerde crowdfunding

Bij deze vorm van crowdfunding krijg de investeerder geen beloning of vergoeding. De ondernemer zoekt investeerders om geld te doneren voor de realisatie van bijvoorbeeld een goed doel.

 

2. Op beloning gebaseerde crowdfunding

Op beloning gebaseerde crowdfunding wordt vooral ingezet door startende ondernemers die financiële middelen nodig hebben voor de lancering van een nieuw product of dienst en daarvoor een bepaalde (monetaire) tegenprestatie in het vooruitzicht stellen.

 

3. Op lening gebaseerde crowdfunding

Door investeerders te zoeken via de ‘crowd’ kan een ondernemer financiering ophalen om te investeren in een project of product. De investeerders krijgen hun inleg na een bepaalde periode weer terug en ontvangen periodiek een van tevoren afgesproken (rente)bedrag op het geleende geldbedrag.

 

4. Op aandelen gebaseerde crowdfunding

Deze vorm van crowdfunding vraagt een investering in het eigen vermogen van een onderneming. De investeerder ontvangt een aandeel in het bedrijf door het investeren van een bepaald geldbedrag in dit bedrijf. De aandelen kunnen op termijn weer verkocht worden. Het rendement dat de investeerder ontvangt is afhankelijk van de omzet en/of winst die de onderneming maakt. 

 

Past crowdfunding bij mijn project of onderneming?

Of crowdfunding een geschikte financieringsvorm is voor uw project of onderneming hangt af van de antwoorden op onder meer de volgende vragen:

  • Wat wilt u precies financieren? Hoe tastbaar en concreet is de volgende stap?
  • Waarom doet u wat u doet? Wat is de droom? Hoe ver durft u vooruit te kijken en neemt kunt u mensen meenemen in die droom?
  • Hoeveel mensen zou u nu kunnen bellen om te vragen om in u te investeren? En wat zouden ze geven?
  • Wat kunt u de investeerders teruggeven voor hun investering? Een product of korting op een dienst? Een aantrekkelijke rente op een lening? Een converteerbare lening? Aandelen?
  • Wat is uw beoogde doelbedrag?

 

Meer informatie nodig over crowdfunding?

Bent u een innovatieve ondernemer en wilt u verkennen of crowdfunding past bij uw financieringsbehoefte? Wij helpen u graag bij het verkennen van de mogelijkheden, het optimaliseren van uw businesscase en de introductie bij een van de crowdfundingplatforms.

 Neem contact op met Rik Luimes van Oost NV voor meer informatie of het maken van een afspraak.

 

 

R. Luimes (Rik)
projectleider Ontwikkeling & Innovatie
06 42 47 07 39