De Groeiversneller Energie

De Groeiversneller Energie versterkt uw business case voor duurzame energieprojecten. Ondernemers en organisaties uit de sectoren Clean Tech & Sustainable Energy krijgen binnen het programma 'De Groeiversneller' bijzondere aandacht. In opdracht van de provincie Gelderland biedt Oost NV begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van duurzame energieprojecten. Dit is een initiatief van de provincie Gelderland om de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te versnellen. 

Focus op energietransitie

De Groeiversneller Energie versnelt de energietransitie door implementatie en opschaling van bestaande, “proven technology” projecten met groeiperspectief in de duurzame energiesector. Het doel: besparing van energie en/of het opwekken van duurzame energie.De Groeiversneller Energie stelt daarom de vraag centraal:

Welke bijdrage levert u aan de energietransitie in Gelderland?

Vouchers

In eerste instantie wordt hiervoor ondersteuning geboden in de vorm van 25 energievouchers van maximaal € 10.000.

Begeleiding vanuit Oost NV

Oost NV biedt ondersteuning aan uw project van idee tot en met de realisatie van financierbare, schaalbare business cases. Naast inzet van energievouchers begeleiden wij u bij het vinden van de juiste expertise en partners voor de verdere ontwikkeling van uw business case en bij het vinden van aanvullende en eventuele vervolgfinanciering.

Quick Scan

De Quick Scan bepaalt of u past binnen het programma De Groeiversneller Energie. Daarna volgt er een adviesgesprek met Oost NV waarin we de mogelijkheden voor het inzetten van een voucher bespreken en u kunnen adviseren op welke wijze u gebruik kunt maken van onze partners en netwerken die u helpen uw ambities te realiseren. Naar de quick scan.

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

drs. J. Jonker (Jan)
senior projectmanager Ontwikkeling & Innovatie
06 28 87 60 79