Geld regelen

Voor ontwikkeling en innovatie in de Agro-Food sector is veel geld nodig. Vaak meer geld dan de initiatiefnemers op een gegeven moment zelf beschikbaar hebben. Oost NV helpt deze ondernemers met een keuze uit een breed scala aan financieringsbronnen variërend van subsidies en leningen tot onze eigen participatie in innovatieve ondernemingen.

Achtergestelde lening

De kosten gaan voor de baten uit. Initiatiefnemers zijn echter niet altijd in staat om deze kosten zelf te financieren. Onder het motto: ‘Voor goede ideeën is altijd geld’ kan Oost NV een bijdrage leveren aan de zoektocht naar een passende financiering. Subsidie is een optie; echt motiverend is een (achtergestelde) lening tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Geen subsidieloket

Oost NV ziet zich niet als een subsidieloket. Subsidies zijn geen doel op zich voor Oost NV, maar een financieringsmiddel om innovaties vlot te trekken net als leningen en participaties. Oost NV is goed op de hoogte van (vaak complexe) EU instrumenten zoals EFRO, INTERREG en Horizon 2020 en de MIT regeling van de topsector Agri&Food.

Innovatieprogramma's

Oost NV begeleidt bedrijven bij het indienen van projecten voor subsidieprogramma’s zoals OP Oost/ EFRO en Interreg 5A. Bij leningen van Gelderland voor Innovatie vervult Oost NV de “intake” en acquisitie.

Business Angels

Ons netwerk van “business angels” - Meesters van de Toekomst - bundelt de financieringskracht voor ondernemers.

Participatie

De participaties verzorgen wij in huis via onze eigen Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost).

Financieringsmogelijkheden

Op zoek naar financieringsmogelijkheden voor innovatie binnen de Agro-Food sector?

ir. J.H. Hoekman (Jans)
sectormanager Agro-Food O&I
06 51 69 10 02