Hernieuwbare energie & Energie-efficiency

De grote maatschappelijke uitdaging van de energietransitie is het gebruik van duurzame energiebronnen in plaats van fossiele grondstoffen te bevorderen. Hernieuwbare energie staat voor natuurlijke, duurzame energiebronnen, zoals zonne-, wind- en waterstofenergie. Evenzeer van belang is een efficiënt gebruik van energie in de bebouwde omgeving, voor zowel elektriciteitsconsumptie als koeling en verwarming. Een belangrijke opgave is het vinden van passende oplossingen voor de opslag van energie. 

Voor technologieontwikkeling ondersteunen we start-ups die werken aan innovaties. We richten onze aandacht ook op de implementatie, die immers het uiteindelijke succes van een innovatie bepaalt. De uitdaging ligt veelal in samenwerking, organisatorische vraagstukken en (internationale) marktcondities (zoals tarifering en regelgeving). Daarom leggen wij een sterk accent op activiteiten in die laatste schakel van de innovatieketen, met uitzicht op verdere opschaling. Het eind 2015 in Parijs gesloten mondiale klimaatakkoord gaf een nieuwe impuls aan onze inzet op dit thema.

Cross-overs

Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie hebben raakvlakken met sectoren als High Tech, Agro-Food en Maak industrie. We vragen Reduses, ontwikkelaar van een innovatieve aardgas- aangedreven warmtepomp, samen met Wageningen Universiteit een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de inzet van warmtepompen in de food-industrie. We ondersteunen afzonderlijke initiatieven rond hernieuwbare energie en zorgden waar zinvol voor onderlinge aansluiting. Tevens regelen we financiering voor de benodigde infrastructuur. Zo kreeg in 2015 het initiatief Duurzame Energie Netwerken Gelderland zijn officiële beslag. Het Zonnepark Lochem Energie is open, waarvoor het Innovatie- en Energiefonds Gelderland eerder al een financiering verstrekte. Voor het windpark Nijmegen-Betuwe, waarin PPM Oost investeert, is groen licht van de initiatiefnemers. We werken mee aan het initiatief van het Clean Mobility Center, een Arnhems samenwerkingsverband voor ontwikkeling van innovatieve oplossingen in schone mobiliteit. Kernpartners van het initiatief zijn Allego, DNV-GL, DEKRA, IPKW (Industriepark Kleefse Waard) en SITA. Daarnaast blijven we actief op het gebied van de waterstofeconomie, waarvoor in Oost-Nederland toepassingen in transport (bussen) en energieopslag in ontwikkeling zijn.

Innovatieve bedrijven helpen we participeren in Europese consortia op het gebied van duurzame energie en lokale energieopwekking. Het zwaartepunt voor de internationalisering van cleantech-bedrijven ligt bij eerstelijnsorganisatie kiEMT. Onze samenwerking met kiEMT richt zich met name op de uitvoering van het INTERREG IVB-project GREAT. We intensiveren en structureren de samenwerking met kiEMT rondom internationalisering middels een gezamenlijke internationaliseringsagenda.