Innovatie- en Energiefonds Gelderland

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie.

Ook innovatieprojecten uit de maak- en de creatieve industrie kunnen een beroep doen op het fonds. Voorkeur krijgen die innovatietrajecten waarin meerdere partijen met elkaar samenwerken. Eén van de overige voorwaarden is, dat een private investeerder onder gelijke voorwaarden en condities met IEG mee investeert.

Daarnaast is het fonds ook bedoeld voor Nederlandse bedrijven met Gelderse projecten

  • die met bewezen duurzame energietechnologieën op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie doelstellingen van de provincie Gelderland;
  • én die gericht zijn op energiebesparing, de toepassing van duurzame energie en verdere efficiencyverhoging bij de toepassing van fossiele energie, zoals bijvoorbeeld energieopslag en de inzet van warmte en kracht;
  • én waarvan het te verwachte rendement niet opweegt tegen de niet-technische risico’s.

Fondsbeheer

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. PPM Oost is fondsmanager.

Wilt u meer weten over het Innovatie- en Energiefonds Gelderland?

Neem dan contact op met de sector van PPM Oost waar de activiteiten van uw bedrijf in passen: Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie.

 

Terug naar onze andere fondsen...