Innovatiefonds Oost Nederland

Voortrekkers van de kenniseconomie

Voor jonge, innovatieve en kansrijke bedrijven is het vaak moeilijk om kapitaal aan te trekken. Door financiering met risicokapitaal zorgt het Innovatiefonds Oost Nederland ervoor dat deze bedrijven toch blijven groeien. Het speerpunt van het fonds ligt bij MKB-ondernemingen die zich bezighouden met de thema’s voeding, gezondheid en technologie. Dit fonds is inmiddels gesloten en helpt door de financiering van risicokapitaal inmiddels dertig jonge, innovatieve bedrijven groeien.

De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal 50% van de totale risicodragende financiering. Voor de andere helft is een particuliere co-investeerder nodig, die onder dezelfde condities als PPM Oost mee investeert.

Met financiering vanuit het Innovatiefonds Oost Nederland verkrijgt PPM Oost een minderheidsbelang in het aandelenkapitaal. PPM Oost streeft er naar het verworven belang na 5 tot 7 jaar te vervreemden. De terugkomende financiële middelen zullen dan opnieuw geïnvesteerd worden in andere innovatieve bedrijven.

Het Innovatiefonds is gefinancierd door de Provincies Gelderland en Overijssel, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en zogeheten EFRO-subsidies (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

PPM Oost

Dit fonds is inmiddels uit geïnvesteerd. Wilt u meer weten over andere financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf of de dienstverlening en werkwijze van PPM Oost kunt u ook kijken op de website www.ppmoost.nl