iPro-N: Intelligente Producten Nederland Duitsland/Intelligente Produkte Niederlande-Deutschland

Innovatieve mkb-ers in de grensregio krijgen nog meer kansen nu iPro-N van start is gegaan. iPro-N is een INTERREG Va project met als doel stimulering van de ontwikkeling van intelligente producten in de Smart Industry en Industrie 4.0. Tegelijkertijd geeft iPro-N een opstap naar samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het project biedt bedrijven in het werkgebied van de EUREGIO en de Euregio Eems-Dollard subsidies op externe en eigen kosten voor innovaties die uitmonden in prototypes van intelligente producten. Oost NV is leadpartner van iPro-N.
Innovative Klein- und Mittelbetriebe in der Grenzregion haben jetzt noch größere Chancen, nachdem iPro-N ins Leben gerufen wurde. iPro-N ist ein INTERREG Va-Projekt, das die Entwicklung intelligenter Produkte in der Smart Industry und der Industrie 4.0 fördern soll.  Außerdem ist iPro-N ein Sprungbrett für die Zusammenarbeit im niederländisch-deutschen Grenzgebiet. Das Projekt bietet Betrieben im Arbeitsgebiet der EUREGIO und der Euregio Eems-Dollard Fördermittel zur Zahlung externen und internen Kosten für Innovationen, die zu Prototypen intelligenter Produkte führen. Oost NV ist Projektträger von iPro-N.

Het programma voor mkb-ers die deelnemen bestaat uit verschillende fases; van idee naar prototype. Afhankelijk van de fase waarin de innovatie verkeert kan men een of meer stappen overslaan. Zie ook de flyer in de bijlage. De fases die mkb-ers kunnen doorlopen zijn:  
Das Programm für KMU’s besteht aus mehreren Phasen, von der ursprünglichen Idee bis zum Bau eines Prototyps. Je nachdem, in welcher Phase sich Ihr Innovation befindet, können Sie auch einen oder mehrere Schritte überspringen. Die Phasen sind:

1. Intakegesprek; gratis voor mkb-ers
2. Verdiepingsgesprek; gratis voor mkb-ers
3. Conceptontwikkeling; maximaal 50% subsidie voor inhuur externe dienstverlening bij maximale projectomvang € 5000.
4. Haalbaarheidsstudie; 40% subsidie voor inhuur externe dienstverlening bij maximale projectomvang  van € 20.000.
5. Ontwikkelingsproject (bouw van een prototype); 40% subsidie voor personeelskosten, inhuur externe dienstverlening en materiaalkosten bij maximale projectomvang van € 120.000.

1. Erstgespräch; ist kostenlos für KMU’s
2. Vertiefendes Gespräch; kostenlos für KMU’s
3. Konzeptentwicklung; max. 50% Zuschuβ für externe Dienstleistung bei max. Projektumfang 5.000 €
4. Machbarkeitsstudie; 40% Zuschuβ für externe Dienstleistung bei max. Projektumfang 20.000 €
5. Entwicklungsprojekt – Bau eines Prototypen; 40% Zuschuβ für Personalkosten, externe dienstleistung und Materialkosten, bei max. Projektumfang 120.000 €

De bedrijven worden stap voor stap begeleid bij de ontwikkeling van intelligente producten.
Die Betriebe werden schrittweise bei der Entwicklung intelligenter Produkte begleitet.

Naast de stimulering van R&D-projecten, zijn er de volgende beoogde resultaten:
Neben der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprodukten werden folgende Ergebnisse anvisiert:

  • Aanmoediging van maakindustrie om te investeren in intelligente productontwikkeling, die leidt tot minimaal 65 nieuwe producten en een investeringsimpuls van minimaal € 6.500.000,-
  • Koppeling van Nederlandse en Duitse competenties in innovatie levert marktentree in de Duitse resp. Nederlandse markt
  • Minimaal € 6.500.000,- investeringsimpuls levert minstens 300 banen op bij de betrokken bedrijven
     
  • Ermutigung der Fertigungsindustrie, um in eine intelligente Produktentwicklung zu investieren, die zu mindestens 65 neuen Produkten und einem Investitionsimpuls von mindestens € 6.500.000,- führt.
  • Kopplung niederländischer und deutscher Kompetenzen bei Innovationen für den Markteintritt in den deutschen bzw. niederländischen Markt.
  • Investitionsimpuls von mindestens € 6.500.000,- erzeugt mindestens 300 Arbeitsstellen bei den betroffenen Betrieben.

De looptijd van iPro-N is vier jaar en wordt door vijf partners uit het Duits-Nederlandse grensgebied uitgevoerd. De partners die in dit project samenwerken zijn: Oost NV (leadpartner), Emsland GmbH, Kennispark Twente, Münsterland e.V. en TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)
Die Laufzeit von iPro-N beträgt vier Jahre. Das Projekt wird von fünf Partnern aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet durchgeführt. Folgende Partner arbeiten bei diesem Projekt zusammen: Oost NV (leadpartner), Emsland GmbH, Kennispark Twente, Münsterland e.V. und TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)

iPro-N wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel, en door de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen.

iPro-N wird im Rahmen des INTERREG VA-Programms Deutschland-Niederlande von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRO) unterstützt. Außerdem wird das Projekt vom Wirtschaftsministerium, den Provinzen Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen und Overijssel sowie den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mitfinanziert.

Meer informatie: kijk binnenkort op www.ipro-n.eu of stuur een mail naar infoatipro-n [dot] eu.
Weitere Information? Klicken Sie bald auf www.ipro-n.eu oder senden Sie eine E-Mail an infoatipro-n [dot] eu

Oost NV (leadpartner)
Maaike Büchner 
maaike [dot] buchneratoostnv [dot] nl 
0031 88 6670100

Emsland GmbH
Markus Mebben 
markus [dot] mebbenatemsland [dot] de 
0049 59 31 445017

Kennispark Twente
Bas Ramaker
b [dot] ramakeratstodt [dot] nl
0031 6 333 163 37

Münsterland e.V.
Ruth Petermann
petermannatmuensterland [dot] com
0049 25 71 949313

TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)
Dennis Carton
denniscartonattcnn [dot] nl
0031 50 5752826

iPro-N is een Nederlands-Duits project, dat ondersteund wordt door het INTERREG V A-programma. 
iPro-N ist ein niederländisch-deutsches Projekt, das vom INTERREG V A-programm unterstützt wird.

M.J.C. Büchner BBA (Maaike)
projectmanager Ontwikkeling & Innovatie
06 28 90 91 81
Bijlage: