Kennis valoriseren in Life Sciences & Health

Kwaliteitsverbetering en betaalbaarheid zijn de centrale thema’s in het politieke en maatschappelijke debat over de zorg. Onderliggende trends zijn bijvoorbeeld de kostenstijgingen, de vergrijzing en de verschuiving naar chronische ziekten. Oost NV grijpt deze maatschappelijke ontwikkelingen aan om innovatie in Life Sciences & Health te stimuleren. Daarmee willen wij bijdragen aan een langer en gezonder leven voor de bewoners van Oost-Nederland en tegelijkertijd de groei van economie en werkgelegenheid in de regio bevorderen.

We werken nauw samen met Health Valley, Health Innovation Park en de nationale topsector Life Sciences & Health. In onze contacten met het nationale topsectorteam vervullen we de rol van coördinator namens de collega ontwikkelingsmaatschappijen.

Life Sciences & Health is bij uitstek een sector die uitnodigt tot het maken van cross-overs. Op de verschillende thema’s zoeken we samenwerking met sectoren als High Tech, Maakindustrie, ICT, Agro-Food en Creatieve Industrie. Binnen onze eigen organisatie zien we de verschillende business units steeds meer gezamenlijk optrekken, onder meer om buitenlandse bedrijven aan Oost-Nederland te binden. Dat doen we bijvoorbeeld door onderzoekssamenwerking te organiseren,financiering aan te bieden en gunstige vestigingsvoorwaarden te realiseren.

Oost NV stimuleert het toepassen van kennis in concrete nieuwe producten en diensten. Daarbij is onze onafhankelijke rol vaak de hefboom om complexe samenwerking op gang te krijgen.

Onze thema’s

A.  Personalized Health & Drug Development

Personalisatie is een belangrijke trend in de gezondheidszorg. De vraag naar medicijnen, therapieën en zorg op maat groeit, omdat een gepersonaliseerde medische behandeling patiënten een snellere en betere genezing belooft. Onze speerpunten op dit gebied zijn diagnostiek, medical imaging en medicijnontwikkeling.

 

B.  Medical devices, Robotica, e-Health

Technische oplossingen en ICT-toepassingen kunnen bijdragen aan betere kwaliteit en lagere kosten in de zorg. We werkten samen met de kennisinstellingen in Oost-Nederland voor de ontwikkeling van innovatie in medische apparatuur, of in voedseltechnologie voor gezonde voeding. Voor roboticatoepassingen in bijvoorbeeld revalidatie waren de Sint Maartenskliniek en revalidatiecentrum Roessingh onze partners.

 

C.  Zorginnovaties in de waardeketen

In het denken over de optimale inrichting van de zorg staat de ketengedachte centraal. Op welke plek in de waardeketen kunnen bepaalde verrichtingen het beste plaatsvinden en waar is zorg voor cliënten of patiënten effectief en efficiënt te organiseren? Denk aan de huisarts en diens assistenten die (eenvoudige) verrichtingen van de specialist in het ziekenhuis overnemen, of aan ouderen die met hulp van technische oplossingen langer thuis kunnen wonen. Onze innovatie-inspanningen richten zich op de veranderingen in en toevoegingen aan die waardeketen voor care en cure.

 

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

drs. A. Schippers (Alexander)
sectormanager Life Sciences O&I
06 28 90 91 78