Kerntaken

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV) stimuleert innovatie en versterkt zo de economie van Oost-Nederland. Wij richten ons op innovatieve starters en mkb-groeibedrijven. Daarnaast betrekken we grote concerns als 'trekkers' bij onze open innovatieprojecten binnen de (voor onze regio relevante) topsectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Energie- & Milieutechnologie en de Maakindustrie.

Onze diensten

Onze activiteiten voeren wij uit via vier bedrijfsonderdelen die in sterke onderlinge synergie met elkaar samenwerken.  Zo helpen wij ondernemers - vanuit multi-disciplinaire teams - innoveren, investeren, internationaliseren. Onze kerntaken zijn:

Investeren

Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost), een dochter van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV,financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit innovatiefondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt PPM Oost ondernemers niet alleen groeikapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten. PPM Oost investeert met geld van de overheid in kansrijke bedrijven die bijdragen aan een florerende economie in Oost-Nederland. Daarnaast creëert PPM Oost samen met andere financiers nieuwe marktfondsen via ‘fonds-in-fonds’ investeringen, zoals Topfonds Gelderland. 

Meer weten? Bel PPM Oost: 088 - 667 02 00 of kijk op de website www.ppmoost.nl.

Innoveren

Ontwikkeling & Innovatie biedt het regionale mkb kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van onze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusvorming en business cases die tot marktintroducties leiden.

Internationaliseren

Investeringsbevordering biedt internationaal opererende bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook’-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot onze brede regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Mkb-ondernemers uit onze regio helpen wij te internationaliseren onder meer door ‘matchmaking’ via ons wereldwijd netwerk van (NFIA) partners en andere zakelijke contacten.

(Bedrijfs)infrastructuur

Bedrijfsomgeving biedt gemeenten en bedrijvenverenigingen begeleiding bij de revitalisering van bedrijventerreinen. Waar nodig helpen we ondernemers in buitengebieden aan een aansluiting op glasvezelnetwerken. Met campusontwikkeling bieden we innovatieve bedrijven gedeelde laboratoriumfaciliteiten en andere “shared facilities’ in een omgeving waar creativiteit, kruisbestuiving en vernieuwing sneller tot resultaat leiden.

 

Meer weten? 

Bel Oost NV: 088 - 667 01 00