KIC Food

Oost NV ondersteunt ontwikkeling FoodNexus

Sommige economische en maatschappelijke uitdagingen vragen om internationale oplossingen. Zij vragen om samenwerking van de top spelers in het bedrijfsleven met de wetenschap, kennis- en onderwijsinstellingen. De Europese Unie financiert via het European Institute of Innovation & Technology ‘Knowledge and Innovation Communities’ (KIC’s). Oost NV is betrokken bij de ontwikkeling van een KIC op het domein Food.

Innovatieve oplossingen

Deze “KIC’s” leggen de noodzakelijke verbindingen tussen de Europese top van onderwijs, technologie, onderzoek, business en ondernemerschap. Deze samenwerking leidt vervolgens tot innovatieve oplossingen voor de meest complexe economische en maatschappelijke uitdagingen. Voor het domein Food4Future is Oost NV betrokken bij de ontwikkeling van het consortium FoodNexus. FoodNexus verbindt vijftig bedrijven en kennisinstellingen uit Europa.

Wageningen Universiteit en Research Centre

Wageningen is het centrum waar toponderwijs, onderzoek en ondernemerschap samenkomen. Wageningen plaatst Nederland in de Europese  top op het gebied van gezonde voeding, duurzame voedselproductie en voedselzekerheid. Daarom is het niet meer dan logisch dat juist de Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) en de campus één van de centrale locaties is van FoodNexus.

Consortiumvorming

Oost NV begeleidt de vorming van dit consortium, ondersteunt bij de uitwerking van het business model en de activiteiten. Dit doet Oost NV in nauwe samenwerking met regionale en nationale overheden, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Eind 2016 is duidelijk of het EIT het consortium zal financieren.

Website:

http://www.foodnexus.eu/
https://eit.europa.eu/

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

drs. L.W. Rijswijk (Linze)
senior projectmanager Ontwikkeling & Innovatie
06 46 39 00 76