Life Sciences - Contacten leggen

Onbekend maakt onbemind. Om de economische potentie van een gebied goed te benutten is het van belang dat ondernemingen elkaar goed kennen. Aansluiting bij een netwerk is niet altijd voldoende. In een wereld van patenten, octrooien en intellectuele eigendommen is deelname aan een netwerk een goede start. Het daadwerkelijk delen van kennis is vrijblijvend.

Oost NV helpt u om gestructureerd en resultaatgericht contacten te leggen

 

Waarom Oost NV?

  • Oost NV kent de bedrijven in de regio. Kent de relevante netwerken.
  • In tegenstelling tot andere marktpartijen is Oost NV  inhoudelijk zelf geen belanghebbende. Oost NV is dus niet ‘erfelijk belast’.
  • En tenslotte is Oost NV niet gehinderd door teveel voorkennis.

Deze drie voorwaarden maken het voor Oost NV gemakkelijk om de eerste contacten te leggen tussen organisaties. Vervolgens kunnen wij ze desgewenst ook bij elkaar brengen en houden.

Innovatieprojecten

Als het vertrouwen onderling eenmaal gewonnen is, verkleint de rol van Oost NV in het kennismakingsproces. Het zwaartepunt van activiteiten verschuift dan in de regel naar het financieringsvraagstuk van innovatieprojecten.  En natuurlijk naar de innovatieprojecten zelf.

 

Contact

Oost NV

             088 667 01 00

A. Hoogeveen (Albert) MBA
sectormanager Life Sciences en High Tech IB
06 51 41 67 34
drs. A. Schippers (Alexander)
sectormanager Life Sciences O&I
06 28 90 91 78