Meesters van de Toekomst

Netwerk informele investeerders

Oost NV heeft een netwerk opgezet van ‘Informal Investors’. Dat zijn particulieren die middelen beschikbaar hebben om in andere ondernemingen te participeren.

Meesters van de Toekomst

Het netwerk heet Meesters van de Toekomst. Oost NV onderhoudt dit netwerk van "Business Angels" vooral als een middel voor projectontwikkeling en innovatiebevordering. Naast de ‘eigen’ middelen heeft Oost NV uiteraard ook goed zicht op alternatieve fondsen.

mr. B.W.J. Heuts MFE (Bart)
projectleider Europese projecten
06 22 49 08 26
D. ten Holder (Daniël)
projectleider Europese projecten
06 22 60 51 13