MVO en Corporate Governance

Duurzaam zaken doen

Duurzaam zaken doen krijgt bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV prioriteit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is voor ons vanzelfsprekend. Wat voor ons voorop staat is wat we hiermee bereiken voor het milieu (planet) en de samenleving (people) tegen een gezonde winst (profit) voor ondernemers, onze opdrachtgevers. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV streeft naar een goede balans tussen deze drie p’s.

Innovatie en mvo

Investeringen in innovatie lopen vaak gelijk op met duurzaamheid, energiebesparing en goede arbeidsomstandigheden. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV stimuleert ondernemers te innoveren en is daarom in de kern maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen. We richten ons op Agro-Food, Life Sciences en High Tech, met als centraal thema ‘de gezonde mens’. Dit leidt tot activiteiten die duurzaamheid bevorderen, zoals:

  • duurzame energieproductie in ‘biobased’-projecten;
  • innovaties in de voedselsector in ‘food future’-projecten;
  • innovaties voor betaalbare kwaliteitszorg en technologieprojecten in de zorg;
  • ontwikkeling van duurzame hightech materialen en hightech systemen;
  • duurzaam hergebruik van ruimte op bedrijvenparken, strevend naar duurzaam energiegebruik.

Samenwerken met partners

De project- en investmentmanagers zijn de grootste kracht van Oost NV. Zij stellen in projecten vragen als ‘zijn deze innovatieve producten herbruikbaar of recyclebaar?’ en ‘hoe zit het met het gebruik van grondstoffen?’

Voor het zaken doen kijken we hoe u als ondernemer people, planet en profit hebt ingebed in uw organisatie. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV werkt principieel niet samen met bedrijven waarvan de bedrijfsvoering vragen oproept over:

  • productiemethoden;
  • sociaal beleid;
  • integer, legaal en ethisch handelen.

Omdat helpen innoveren een van onze kerntaken is, zoeken we wel grenzen op. Zo kunnen dierproeven noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De medewerkers van Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV hebben deze criteria op hun netvlies bij nieuwe samenwerkingspartners, aanvragen voor geld en inkoop.

Interne bedrijfvoering en mvo

Intern werkt Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV aan een energiebewuste houding van de medewerkers. Zo stimuleren we zuinig kopiëren, efficiënt autorijden en reizen met het openbaar vervoer. Bij inkoop volgen we de overheidscriteria van ‘duurzaam inkopen’. Daarnaast is risicomanagement een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV streeft naar een divers en evenwichtig samengesteld personeelsbestand. We willen medewerkers een stimulerende werkomgeving bieden.

Mvo in rapportages

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV rapporteert sinds 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen en toetst de jaarverslagen aan de transparantiebenchmark van de rijksoverheid. In 2011 publiceren we een officiële beleidsverklaring mvo en een bedrijfs- en leverancierscode.

Code corporate governance

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV volgt waar mogelijk de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur. In overleg met de aandeelhouders hebben wij besloten deels ook een eigen, specifieke invulling te geven aan de code die is opgesteld voor beursgenoteerde ondernemingen.

Heeft u belangstelling voor onze visie op corporate governance? Dan kunt u die opvragen bij het kantoor van Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV.