Ontwikkelen - Business Development

“Wie kan ondernemers helpen een business plan financierbaar te krijgen? Een innovatief product sneller ontwikkelen en succesvol naar de markt te brengen?” Onze business developers helpen u graag op weg.  Oost NV richt zich met haar business development activiteiten op innovatieve starters en mkb-ondernemers die een nieuw product of innovatieve technologie versneld op de markt willen zetten.Wie kan u als ondernemer helpen bij uw product en marktontwikkeling? Met wie kan u hiervoor samenwerken? Hoe komt u aan een gedegen analyse van relevante trends en ontwikkelingen?

Business Development Team

Het business development team van Oost NV werkt samen met de kennisvalorisatieprogramma’s en andere netwerken in Oost-Nederland. We brengen innovatieve ondernemers in contact met relevante private en publieke partijen in de regio; in toenemende mate cross-sectoraal, interregionaal en desgewenst op nationaal of internationaal niveau. We maken samen met de ondernemer een plan om de veronderstellingen van de business case te toetsen en beter af te stemmen op de behoefte van de markt. We verkennen verschillende business modellen. Zo komen we samen tot een goed onderbouwd, overtuigend en vooral financierbaar business plan.

Wat kan Oost NV concreet voor u betekenen?

 • Ondersteuning bij het verkennen van verschillende business modellen
 • Ontwikkelen van een plan om de aannames die ten grondslag liggen aan het businessplan te valideren, bijvoorbeeld over de marktvraag
 • Inzet van ons netwerken om partners te vinden voor verdere technologische ontwikkeling en het versneld naar de markt brengen van innovatieve producten 
 • Verbetering van uw businessplan om uw kansen te vergroten
 • Toeleiding tot verschillende financieringsmogelijkheden en innovatieprogramma's

Risicokapitaal

Hoe kunt u deelnemen aan innovatieve projecten of Europese innovatieprogramma’s? Wie helpt u bij het beantwoorden van financieringsvraagstukken? Ook hierbij kunnen Oost NV en haar participatiebedrijf PPM Oost u van dienst zijn.

Voor ondernemers

Oost NV is een ondernemende partner voor het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor:

 1. marktanalyse en marktverkenning
 2. deelname aan innovatieprogramma's en -projecten
 3. uitwerking business cases tot nieuwe product-markt-combinaties (PMC's)
 4. gezamenlijke service-, laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten
 5. nieuwe, internationale distributiekanalen en uiteindelijk groei van uw omzet en resultaat.

Netwerken

Bij voorkeur helpt Oost NV u verder in nauwe samenwerking met andere bedrijven en kennisinstituten. Wij bieden u aansluiting bij relevante netwerken en brengen u graag in contact met andere bedrijven.

Economische groei

Oost NV stimuleert de economische groei in Gelderland en Overijssel. Lokaal en regionaal bevorderen wij structuurversterkende projecten door:

 • samenwerking tussen kennisinstituten, onderzoekscentra, overheden en het bedrijfsleven
 • kennisoverdracht
 • clustervorming
 • investeringen
 • ontwikkeling infrastructuur, zoals campusontwikkeling, revitalisering bedrijventerreinen en ICT-breedband oplossingen
drs. Th.N.M. Föllings (Theo)
manager Bedrijfsomgeving, Ontwikkeling & Innovatie
06 28 90 91 92