Parkmanagement

Hoe behouden ondernemers de kwaliteit en uitstraling van hun bedrijventerrein?

Om de kwaliteit van bedrijventerreinen te handhaven of te verbeteren is samenwerking nodig.

Economische waarde

Parkmanagement staat daarom 'spreekwoordelijk' voor de samenwerking op één of meerdere bedrijventerreinen tussen bedrijven onderling en tussen overheid en bedrijfsleven. Oost NV kan u van dienst zijn bij het initiëren en begeleiden van dergelijke samenwerkingsverbanden. Uiteraard ter verbetering van de economische waarde van deze bedrijvenparken.

Doel parkmanagement

Het doel van parkmanagement is de verbetering van de kwaliteit en bedrijfseconomische waarde van het terrein. De zorg dat het bedrijventerrein schoon, heel en veilig blijft.

Ondernemersverenigingen en gemeenten

Wij adviseren ondernemersverenigingen en gemeenten bij het proces dat nodig is om tot professioneel beheer of parkmanagement te komen. Ook over de wijze van financiering (zoals BIZ, ondernemersfonds of vrijwillige bijdrage) kunnen we u voorlichten of doorverwijzen.

Meer weten?
F.J. Geerlings (Frank)
sectormanager Bedrijfsomgeving
06 81 68 94 58