Partners

Oost NV en haar partners

Tot onze samenwerkingspartners behoren private investeerders, gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel, ministeries, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, hogescholen, universiteiten, onderzoeks- en kennisinstellingen, branche- en belangenorganisaties, banken en accountants, RVO.nl/NFIA, Kamer van Koophandel, Kennispark Twente, Kennispoort Zwolle, Stedendriehoek Innoveert, GreenTechAlliances powered by KiEMT, Food Valley NL, Health Valley en de Regionale Centra voor Technologie.

Oost NV biedt tweedelijnsdienstverlening

In het verlengde van de eerstelijnsorganisaties, zoals Food Valley NL, Health Valley, KiEMT en innovatielokketten, zoals Kennispoort Zwolle en Kennispark Twemte, legt Oost NV zich toe op tweedelijnsdienstverlening. Naar analogie vanuit de gezondheidszorg is dit principe te vergelijken met de eerstelijnsdienstverlening van huisartsen versus de tweedelijnsdienstverlening van specialisten in een streekziekenhuis. 

Werken op locatie

Om onze onderlinge samenwerking verder te bevorderen werken onze medewerkers in toenemende mate ook fysiek op locatie vanuit de front offices van eerstelijns dienstverleners, zoals Health Valley, Food Valley NL en de innovatieloketten, zoals Kennispark Twente.