Procesmanagement

Welke rol speelt Oost NV in het innovatieproces?

Voor ondernemers speelt Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV vooral de rol van procesmanager en projectenbouwer.

Oost NV begeleidt kansrijke projecten vaak met een groot aantal zeer diverse partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekswereld. Uiteraard in nauwe samenwerking met centrale, regionale en lokale overheden. De provinciale en nationale overheden ondersteunen Oost NV met name bij de invoering van nationale en regionale economische stimuleringsprogramma’s.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV) ontwikkelt initiatieven om het productie- en vestigingsklimaat te verbeteren voor ondernemers. Hieronder vallen ondermeer de volgende activiteiten:

  • Het opzetten van kennis- en innovatieclusters waar bedrijven en kennisinstellingen aan deelnemen. Zo kunnen zij hun innovatieve ideeën uitwerken en naar de markt brengen.
  • Het opzetten en begeleiden van innovatieprogramma’s en projecten.
  • Het verbeteren van de facilitaire infrastructuur voor innovatie.