Projectontwikkeling

Ondernemers nemen altijd het voortouw bij de ontwikkeling van innovatieprojecten. Zij geven de aanzet voor het vormen van consortia.

Consortium

Om het succes van innovatieprojecten te bevorderen blijkt in de praktijk consortiumvorming een vereiste. In een consortium werken verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen samen om innovaties te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Meestal zijn ook kennisinstellingen onderdeel van het consortium dat innovatieprojecten realiseert. Oost NV ondersteunt bedrijven bij consortiumvorming. Of zorgt voor de juiste aansluiting bij relevante consortia en netwerken.

 

Europese innovatieprogramma’s

In toenemende mate opereren deze consortia in Europees verband. Oost NV legt de hiervoor noodzakelijke relaties met diverse Europese regio’s en onderhoudt deze contacten.

 

De verschillende projecten vormen vaak onderdeel van een samenhangend innovatieprogramma. De administratieve begeleiding richting de Europese Unie en de cofinanciering van innovatieprogramma’s kan zeer complex zijn. Oost NV neemt dit in de regel voor zijn rekening. Hiermee nemen wij ondernemers veel werk uit handen.

Kennis- en innovatieclusters

Ondernemers vinden in de regio Oost-Nederland drie grote kennis- en innovatieclusters:

 

  • Food Valley (Agro-Food)
  • Health Valley (Life Sciences)
  • Technology Valley (High Tech)

 

Daarnaast zijn er talloze kleinere clusters van bedrijven. Zij concentreren zich op thema’s als nanotechnologie, semiconductors, e-health of de biobased economy. Voor het stroomlijnen van haar activiteiten hanteert OOST NV onderstaand cascademodel:

Dit model geeft een overzicht van onze ontwikkelingsactiviteiten. In het verlengde van de Business Cases ligt uiteraard de financiering van projecten door bijvoorbeeld onze participatiemaatschappij PPM Oost. Daarnaast ontplooit Oost NV concrete activiteiten om de infrastructuur en het ondernemersklimaat te verbeteren. Dit varieert van ICT-breedband, de revitalisering van bedrijvenparken tot campusontwikkeling.

Voor de noodzakelijke kruisbestuiving van ideeën, technologieën en marktbewerkingstrategieën haalt Oost NV bovendien regelmatig internationale ondernemingen naar de regio Oost-Nederland. In het verlengde hiervan helpen wij ondernemers uit onze regio bij schaalvergroting en de internationalisering van hun activiteiten.