Raad van Commissarissen

Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV).

De Raad bestaat uit de volgende leden:

G.H.N.L. van Woerkom (voorzitter RvC, lid remuneratiecommissie)

Functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht  AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO/NCW
 • (plv-)Lid SER
 • Bestuurslid Stichting Ahold Continuïteit
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hotelschool Den Haag
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Ymere
 • Voorzitter Detailhandel Nederland
 • Lid Klankbordgroep Raad van Bestuur PGGM
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg

drs. H.A. Doek (lid RvC, voorzitter auditcommissie)

Functies:

 • Voorzitter Stichting Kasteel Middachten, de Steeg
 • Lid Raad van Commissarissen Robbers & van den Hoogen
 • Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland B.V.
 • Lid Bestuur Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed
 • Lid Vereniging Aegon NV
 • Penningmeester Stichting Introdans

J. Schepers (lid RvC, auditfunctionaris, lid remuneratiecommissie, vertrouwenspersoon)

Functies:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen ENO Zorgverzekeringen (lid remuneratiecommissie)
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Sallcon BV (lid auditcommissie, lid remuneratiecommissie)
 • en een aantal bestuursfuncties, waarvan drie voorzitterschappen

G. Braaksma BSc EE (lid RvC)

Functies:

 • Eigenaar Prospectu, Business Coaching & Supervision
 • Voorzitter Twente Board
 • Lid Industry Board HTSM Twente
 • Penningmeester HeArtGallery, Centrum voor Kunst en Vormgeving, Hengelo

mw. drs. E. Habes (lid RvC, voorzitter remuneratiecommissie)

Functies:

 • Global head of HR, Aegon Asset Management