Revitalisering bedrijventerrein Oude Waag te Beesd

Het bedrijventerrein de Oude Waag in Beesd, gemeente Geldermalsen, is gelegen langs de Rijksweg A2. Het bedrijventerrein is verouderd, er is een revitalisering nodig om het weer aantrekkelijk te maken voor de toekomst. In samenwerking met de gemeente, eigenaren/ondernemers en ontwikkelaars maakt Oost NV een businessplan en een uitvoeringsplan voor de revitalisering.

Het gaat onder andere om het verbeteren van de ontsluiting, het doortrekken van doodlopende wegen, het realiseren van eenrichtingsverkeer, het asfalteren van wegen en het verbeteren van de beeldkwaliteit.

De revitalisering loopt gelijk op een nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein aan de noordzijde (Homburg-Noord) door private ontwikkelaars.

Het businessplan en uitvoeringsplan zal eind 2015 worden voorgelegd voor besluitvorming door de gemeente, gevolgd door een subsidieaanvraag bij de provincie.

F.J. Geerlings (Frank)
sectormanager Bedrijfsomgeving
06 81 68 94 58