Ruimte voor bestaande bedrijven op Spijksedijk

Omsloten door de woonbebouwing van Tolkamer, de Rijn en enkele natuurgebieden ligt het watergebonden bedrijventerrein Spijksedijk.

De bedrijven willen al jarenlang groeien, maar de bestaande planologische kaders maken dit vrijwel onmogelijk. Er is daarom dringend behoefte aan een actueel bestemmingsplan.
Zowel de gemeente als de bedrijven onderkennen het belang hiervan. Maar in de discussie over het nieuwe bestemmingsplan dient met een groot aantal, deels tegenstrijdige, belangen rekening te worden gehouden. De discussie tussen de ondernemers en de gemeente dreigt hierdoor in een patstelling te verzanden.

De gemeente Rijnwaarden en de BedrijvenKring Spijksedijk zochten en vonden in Oost NV een neutrale procesregisseur. Een partij die met gevoel voor verhoudingen en kennis van zaken in staat was alle betrokken stakeholders weer vertrouwen in een goede afloop te geven.

Na een langdurig en intensief proces ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage voor. Met daarin voldoende ruimte voor de groeiende ambities van het bedrijfsleven. Maar ook rekening houdend met de belangen van alle betrokken overheden.