Smart Industry als 'cross-over' met de Creatieve Industrie

In de Smart Industry kunnen bedrijven uit de creatieve sector bijdragen aan ‘smart’ innovaties: nieuwe producten en diensten met slimme functies. Vanuit haar specifieke invalshoek, met aandacht voor gebruikerservaring en gedragsbeïnvloeding, draagt de creatieve industrie bij aan technologische innovaties - van architectuur tot zorg. Zo helpt de sector bij het beantwoorden van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, efficiënte en effectieve zorg en leefbaarheid. De opkomst van technologieën als 3D-printing biedt nieuwe kansen.

Gelderland Valoriseert

Voor technische haalbaarheidsstudies voorzien we starters van vouchers uit ‘Gelderland valoriseert’. Met name studenten en alumni van Radboudumc, HAN, van Hal Larenstein en Artez doen een beroep op deze vouchers. We koppelen mkb-ondernemers met een kennisvraag voor hun productontwikkeling aan kennisinstellingen, zoals de lectoraten bij hogescholen. Een concreet resultaat van het stimuleringsprogramma is de e-trike bakfiets die het Wageningse Breet&vanCorven lanceert. De ontwikkeling van deze elektrische vrachtfiets is een samenspel van design, maakkennis en ICT. De e-trike kan een slimme oplossing bieden voor stadsdistributie, als alternatief voor milieubelastend binnenstedelijk vrachtverkeer. Wij begeleiden de subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van een prototype.

Vouchers en subsidieregelingen

Onze inzet van de stimuleringsregeling levert meer aansprekende voorbeelden op. StudioMOM is betrokken bij het opstellen van de actieagenda Smart Industry Oost-Nederland en vindt via ons netwerk een productiepartner in Wanders te Netterden. Het Arnhemse ontwerpbureau ontwikkelt een hoogrendement-houtkachel en koos bewust voor productie bij partners in de regio. DoornRoos Imagineers ontwierp een app om op een originele manier meer mensen, speciaal jongeren, te interesseren voor natuurbeleving en -behoud. Concepts & Images ontwerpt in samenwerking met ingenieursbureau ABT en KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling een nieuwe vorm voor herdenken. In het ontwerp voor het ‘House of Memories’ - als vervanger van het huidige columbarium (opslag van urnen) - komen vormgeving, multimediapresentatie en zorgvuldige materiaalkeuze samen.

Voor meer informatie, neem contact op met:

G. Monninkhof MSc (Gerard)
senior project manager Development & Innovations
0031 6 22 94 95 34