Visie en Missie

 

Visie

De visie van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV is eenduidig:

“Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën ter wereld!"

Topsectoren, waaronder Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Energie- & Milieutechnologie en Maakindustrie ontwikkelen zich in (inter)nationaal opererende clusters waarin innovatieve bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden nauw samenwerken bij de valorisatie van kennis. Innoveren, investeren, internationaliseren zijn de sleutels tot succes. In het verlengde hiervan staat Oost NV voor de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Missie

De missie van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV luidt:

“Bevorderen dat bedrijven in de topsectoren van de regio met succes innovatieve producten ontwikkelen en deze op internationale markten brengen, die enerzijds bijdragen aan de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland en anderzijds aan het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen.”

 

Meer over onze organisatie kunt u lezen in onze jaarverslagen.

De meest actuele uitgave van ons Jaarverslag vindt u hier:

Jaarverslag 2015

Bijlage: