Algen in melk

Duplaco

Antibioticaresistentie is een dreigend gevaar voor mens en dier. Dit gevaar is te beperken door het op een verantwoorde wijze terugdringen van het gebruik van antibiotica. Innovaties die bijdragen aan een gezonde, robuuste veestapel helpen hierbij. Een voorbeeld van zo’n innovatie is het gebruik van algen in veevoer.

Algenproducent Duplaco heeft in samenwerking met Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON) een test uitgevoerd bij een kalverhouderij in Overijssel waar een zogenoemd prebioticamengsel van micro-algen aan de melk is toegevoegd. De actieve bestanddelen verbeteren de darmflora van dieren. De combinatie van micro-algen zorgt voor een unieke samenstelling van proteïnen, onverzadigde vetten, koolhydraten, antioxidanten en micronutriënten (spoorelementen en vitamines). De eerste testen zijn veelbelovend. Minder uitval en minder ziekten, zoals diarree. Dit duidt op een verhoogde weerstand van de dieren en leidt tot het terugdringen van het gebruik van antibiotica.

Meer testen

Antibioticareductie was in de vorige coalitieperiode een belangrijk aandachtspunt binnen het Overijsselse Uitvoeringsprogramma Agro en Food. Gefundeerd door Fins onderzoek naar de verhoogde weerstand van met algen gevoerde kalveren is de startende onderneming Duplaco ondersteund door StartLife en door Oost NV in contact gebracht met VKON. De resultaten van Duplaco zijn veelbelovend, maar nog beperkt in omvang. Voor het verder opbouwen van statistisch bewijsmateriaal voor de werking van deze methode heeft Duplaco proeven uitgezet bij pluimvee en varkens. De prebioticamix is inmiddels op de markt.

www.duplaco.com

ir. J.H. Hoekman (Jans)
sectormanager Agro-Food O&I
06 51 69 10 02