BOOST

Smart Industry

De ontwikkeling van Smart Industry is van groot belang voor de versterking van het groeivermogen van de Nederlandse economie. Het maakt de industrie efficiënter en opent mogelijkheden voor slimmere producten, diensten en nieuwe business modellen, dankzij de toepassing van ICT en innovatieve productietechnologie.

Dit biedt grote kansen voor Oost-Nederland, met zijn sterke (hightech) maakindustrie en leidende posities in Agro-Food, Health, Energie- en Milieutechnologie. Reden voor het opstellen van een regionale actieagenda Smart Industry voor Oost-Nederland (BOOST), in het verlengde van de nationale actieagenda.

Het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheden en intermediaire organisaties in Gelderland en Overijssel slaan de handen ineen voor de regionale actieagenda BOOST. Ruim 200 bedrijven leveren hun bijdrage. Het resultaat is een gedragen actieagenda die Smart Industry in Oost-Nederland een sterke ’boost’ zal geven. De belangrijkste thema’s binnen de actieagenda zijn het vergroten van de kennis over Smart Industry, het verbinden van initiatieven, het bouwen van business cases, het versnellen van start-ups en het ontwikkelen en delen van kennis in fieldlabs, proeftuinen en open innovatiecentra.

Oost NV is initiatiefnemer en procesbegeleider bij het samenstellen van  de regionale actieagenda BOOST in samenwerking met Kennispark, TNO en andere intermediaire partijen in Oost-Nederland.

drs.ing. M.G.J.W. Leeuw (Marc)
business developer
06 48 69 76 08