Revitalisering

Gelderse bedrijventerreinen

‘De economische urgentie van ondernemers als vertrekpunt nemen voor de herstructurering van bedrijventerreinen.’ - Daar staat de provincie Gelderland voor. Actieve betrokkenheid van ondernemers en investeerders is noodzakelijk om de kwaliteit van vooral bestaande Gelderse terreinen te verbeteren. Met alleen de inzet van subsidies gaat dit onvoldoende lukken.

Mee investeren in de verbetering van de private ruimte biedt perspectief. Dit blijkt ook uit een pilot op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Een leegstaand pand herontwikkelen tot bedrijvenverzamelgebouw voor innovatieve ondernemers was de doelstelling. Een financiering via een bankinstelling bleek in het huidige financieringsklimaat op dit moment zeer lastig te realiseren. Een lening via de provincie Gelderland was de oplossing.

Herontwikkeling private ruimte

De provincie Gelderland, Oost NV en PPM Oost troffen daarom de voorbereidingen voor de oprichting van een Fonds Fysieke Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland. Doel van dit revolverende fonds dat in 2015 van start gaat, is het stimuleren van de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen. Dit maakt aanvullende activiteiten en diensten op het terrein mogelijk, lokt nieuwe investeringen uit en zorgt voor behoud van werkgelegenheid. De 6.500 hectaren bedrijventerreinen in Gelderland herbergen immers voor één derde van alle werkgelegenheid in de regio.