Het Ambacht

Werklocatie

‘Het Ambacht’ is een verouderd bedrijventerrein in de gemeente Westervoort. Zowel de ondernemers op het terrein als de gemeente onderkennen dat er problemen zijn die leegstand en verpaupering in de hand werken. De vastgoedwaarde holt achteruit, het aantal bedrijven en de werkgelegenheid nemen af. Het terrein heeft nieuwe impulsen nodig. Tijd voor actie.

Om ‘Het Ambacht’ weer tot een aantrekkelijk bedrijventerrein te maken, zocht Oost NV naar kansrijke oplossingen in een interactief proces tussen gemeente en ondernemers. Onder het motto ‘van bedrijventerrein naar werklocatie’ vonden de betrokkenen nieuwe perspectieven voor een betere profilering en ruimer vestigingsbeleid. De totstandkoming van een businessplan daagde de ondernemers uit om met eigen ideeën en oplossingen te komen. De gemeente trad vooral faciliterend en motiverend op, met als eindresultaat: een plan voor en door ondernemers.

Kansrijke verbeterpunten

Oost NV ondersteunde de gemeente en de ondernemers met specifieke vakkennis en de nodige creativiteit. Het begeleiden van dit soort processen vraagt nu eenmaal een goed gevoel voor de juiste verhoudingen. Zo konden ondernemers met de gemeente nadenken en onderling effectief discussiëren over de vele kansrijke verbeterpunten met betrekking tot het vestigingsbeleid. De financiering van deze planvorming heeft Oost NV in nauwe afstemming met de provincie Gelderland veilig gesteld.

www.westervoort.nl