Hotspots

Samenwerking

De Gelderse logistieke sector zorgt voor 110.000 banen en 10% van de totale werkgelegenheid. Veel grote logistiek dienstverleners kiezen voor een vestiging in Gelderland door onze gunstige ligging in een belangrijke internationale corridor met terminals, strategisch gelegen bedrijventerreinen langs de A12, A15 en A73.

Oost NV stimuleert, samen met andere partijen, een duurzame versterking van de sector  in Gelderland. We ondersteunen de drie logistieke netwerken (hotspots) in Gelderland. We promoten de aantrekkelijkheid voor vestiging van logistieke activiteiten onder een brede doelgroep. We ontwikkelen strategische samenwerkingsverbanden zoals met het Fraunhofer Institut, Wageningen UR en met Logistics Association Xiamen in China.

De drie logistieke hotspots in Gelderland werken samen op het gebied van branding, promotie en acquisitie. Internationaal promoten we Logistics Valley als belangrijke duurzame schakel naar het Europese achterland.

Top 4

Oost NV legt verbindingen, brengt partijen bij elkaar en ondersteunt initiatieven van logistieke ondernemers. We zorgen ervoor dat logistieke innovaties in aanmerking komen voor financiering, zoals uit het fonds Gelderland voor Innovaties. We staan voor de verdere ontwikkeling van de logistieke sector in onze regio met als doel: Logistics Valley in de top vier krijgen van Nederlandse logistieke hotspots in 2018.