NBC 500

Zorginnovatie

‘Bridging the gap health-technology’ is één van de doelstellingen van New Business Challenges 500, gericht op het thema ‘sensoren in de zorg’. Uitgangspunt is dat bij  ontwikkeling van innovaties in co-creatie tussen zorg en ondernemers er kansrijke initiatieven ontstaan die goed aansluiten op de klinische praktijk.

NBC 500 is een uniek platform voor zorgprofessionals en innoverende technologiebedrijven. Om elkaar te vinden, kennis uit te wisselen, maar uiteindelijk vooral om te komen tot daadwerkelijke innovaties in de zorg. Doel is een bijdrage te leveren aan het efficiënter innoveren van medical devices. Daarbij staat niet de technologie centraal, maar ‘wat vragen onze zorgverleners’.

Zoektocht

Samen met haar netwerkpartners ging Oost NV de uitdaging aan om interessante technologieën te identificeren. Deze zoektocht is succesvol geweest.

Denk bijvoorbeeld aan het continu en draadloos meten van de inwendige lichaamstemperatuur met behulp van een inslikbare pil, MRSA-detectie met behulp van een Bacterie Adem Tester of het verwijderen van lichaamshaar d.m.v. RF Power technologie. Deze vier concrete projectideeën brengen we in 500 dagen verder van idee tot kansrijke business case.