Novio Tech Campus

Waar innovaties werken!

Professionals in de semiconductors business, health en life sciences vinden elkaar op Novio Tech Campus. Kruisbestuiving tussen regionale kennis-/zorginstellingen en bedrijven in deze clusters staat hier centraal.

Waar innovaties werken

"Enjoy work" -filosofie

“Enjoy work.” Vanuit deze filosofie realiseerden we in 2013 een ruime campus: een werklocatie en ontmoetingsplaats met aantrekkelijke architectuur en goede verbindingen. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe station Goffert, maar vooral ook aan ondersteunende voorzieningen ter stimulering van samenwerking, netwerkvorming en innovatie.

Delen is groeien. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de reeds aanwezige sterke netwerken van Business Cluster Semiconductors en Health Valley, gecombineerd met de kennis en kunde van NXP. Kansen voor bedrijven biedt vooral de samenwerking met de Radboud Universiteit en het UMC St. Radboud. De nieuwe bewoners van de campus staan de kennis en (laboratorium-) faciliteiten van deze kennisinstellingen ter beschikking.

Ook huren hier bedrijven clean rooms en laboratoriumfaciliteiten. Verouderd vastgoed wordt daarmee nieuw leven ingeblazen: een duurzame ontwikkeling. Er is ook volop ruimte voor bedrijven om zich zelfstandig te vestigen. Ook deze kunnen gebruikmaken van de beschikbare faciliteiten.

Oost NV maakt ruimte voor innovaties

Oost NV initieert begeleidt en investeert in de campusontwikkeling. Hiermee borduren we voort op onze kennis en ervaring met gebiedsontwikkeling, business development en het opzetten van netwerken.

www.noviotechcampus.com

ir. R. Wolbers (Rikus)
senior projectmanager Bedrijfsomgeving
06 28 87 60 81