Recycling

EDF

De bouwsector vraagt om duurzame bouwmaterialen voor de circulaire economie, reductie van milieubelasting en de opwerking van sloopafval tot hoogwaardige grondstoffen. Om aan deze groeiende vraag te voldoen verwerkt het Twentse bedrijf Twee “R” Recycling Groep sloopafval uit Oost- en Noord-Nederland met behulp van een nieuwe recycling techniek: Elektro Dynamische Fragmentatie (EDF).

Dit procedé voor materiaalscheiding maakt het mogelijk om de oorspronkelijke uitgangsmaterialen terug te winnen bij de verwerking van sloopafval: asfaltpuin, betonpuin en (AVI-) bodemassen voor Afval Verbranding Installaties.

De laatste jaren zijn er aanzienlijke vorderingen gemaakt bij het herwinnen van grondstoffen uit afval, maar nog steeds is voor een groot deel van het te verwerken puin alleen laagwaardig hergebruik mogelijk (met name voor fundering in de wegenbouw). De inzet van EDF technologie maakt in de komende jaren het terugwinnen van hoogwaardige materialen mogelijk.

Consortiumvorming

Voor de uitwerking van dit traject is een consortium gevormd waarin Twee “R” Recycling Groep deelneemt in samenwerking met KWS, ENCI en Twence/Omrin. Oost NV zorgde voor de begeleiding van initiatiefnemer Twee “R’ Recycling, verrijkte de business case en begeleidt de financieringsaanvraag van EU-subsidies (EFRO).

R.B. Nuwenhof (Ron)
sectormanager High Tech
06 24 13 37 22