Thermion

Beeldbellen

FaceTalk™ biedt artsen, verpleegkundigen en patiënten de mogelijkheid  te communiceren en gegevens uit te wisselen via een hoogwaardige videoverbinding. Dit is een zorgvernieuwing met als voordelen: het multidisciplinair opstellen van behandelplannen en besparing van reistijden voor de patiënt.

Eind 2013 is  een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebruik van FaceTalk™ bij patiënten van de huisarts, fysiotherapeut en logopedie. De resultaten waren positief. Het gezondheidscentrum Thermion deed vervolgens een diepgaand onderzoek naar de invoering van FaceTalk in de praktijk. Thermion onderzocht de specifieke wensen van  verschillende patiëntengroepen en deed aanbevelingen voor de zorgpraktijk.

Thermion is een eerstelijns gezondheidscentrum met  o.a. huisartsen, fysiotherapie, verloskunde, een jeugdtandarts, ergotherapie en een apotheek. Ook het UMC St Radboud, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de GGD Zuid Gelderland en het Sociaal Wijkteam Nijmegen Noord zijn hier  gevestigd.

Versnelde marktintroducties

Thermion maakt deel uit van Embedded Field Labs, samen met drie andere (zorg)locaties in Gelderland. Dit zijn testomgevingen waarin eindgebruikers van zorginnovatieprojecten participeren om te komen tot versnelde marktintroducties van innovaties.

Oost NV coördineert en begeleidt het proces om professionals in de zorgpraktijk in contact te brengen met Facetalk. Op de lange termijn zorgt dit voor draagvlak bij professionals en brengt nieuwe inzichten in patiëntgroepen voor een snellere invoering in de dagelijkse praktijk.

 

www.agcthermion.nl