Watt Connects

Kennisplatform

Is een innovatie binnen de bestaande energie-infrastructuur inpasbaar en haalbaar? Dat is de vraag die Watt Connects, het nieuwe kennisplatform en demonstratiecentrum weet te adresseren. Watt Connects doet dit door het bieden van ruimte voor demonstraties van slimme, duurzame energietoepassingen en hun effect op de energie infrastructuur en ‘smart grids’.

Watt Connects is een kennisplatform voor professionals uit de energiesector, kennisinstellingen en overheden, dat zich richt op het faciliteren, motiveren en stimuleren van de energietransitie en energie-innovatie in Nederland. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen met als doel het leggen van verbindingen tussen initiatiefnemers en deelnemers.

Energieconcepten

Watt Connects is geïnitieerd door Alliander, TenneT, DNV GL en de HAN. De rol van Oost NV ligt vooral in het betrekken van mkb en ontwikkelaars van innovatieve energieconcepten bij het platform. Daarnaast identificeren wij kansrijke business cases en nieuwe business modellen binnen de smart energy consortia en projecten die bij Watt Connects betrokken zijn.

 

www.wattconnects.nl