Het Dorp

Nieuwbouw

Wie kent nog de populaire uitzending uit 1962, waarin Mies Bouwman voor het eerst op de televisie succesvol geld inzamelde voor het gehandicaptenproject ‘Het Dorp’? Dit dorp is een woonwijk/zorggebied, onder beheer van zorginstelling SIZA, bestemd voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. In 2015 start een grondige renovatie van deze enigszins verouderde woonwijk om een moderne en open wijk te realiseren. Duurzame energie speelt hierbij een prominente rol.

Siza is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de zorg van cliënten. Tegelijkertijd ziet deze zorginstelling dat nieuwe ontwikkelingen op energiegebied van meerwaarde kunnen zijn voor betaalbare en duurzame zorg. Het nieuw te ontwikkelen energiemanagementsysteem draagt zorg voor het inzichtelijk maken van het energiegebruik en het inpassen van e-mobiliteit en lokale, duurzame opwekking van energie.

Siza beoogt het energiemanagement te integreren met hedendaagse oplossingen, zoals zorg op afstand en domotica. Voor beide is een eigen infrastructuur noodzakelijk die wellicht op diverse punten elkaar overlappen of elkaar versterken. Dit leidt tot de ontwikkeling van business cases die staan voor innovatieve combinaties van ICT en energiemanagement. Het Dorp is een ideale proeftuin voor de cross-overs tussen health, energie en hightech/robotica. ‘In-home’ applicaties kunnen binnen deze projecten vraag en aanbod van energie op elkaar afstemmen en zorginnovaties, robotica en Smart Grid applicaties met elkaar integreren, inspelend op de ontwikkeling van “het Internet of Things”.

Verbinden

Oost NV verbindt relevante partijen uit de energiewereld, zorg en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling en implementatie van de benodigde innovatieve applicaties, het mobiliseren van financiering voor deze consortia en het genereren van opschaalbare en financierbare business cases rond de nieuwbouw van Het Dorp.