HIMBC

Pilot

Een hoogtechnologisch medisch product ontwikkelen is meestal niet eenvoudig. Dit product succesvol in een markt introduceren is vaak nog lastiger, al helemaal wanneer het een internationale groeimarkt betreft.

High Tech International Medical Business Connection

De kennis en ervaring met het buitenlandse zorgstelsel, de zorgprocessen en de vergoedingsstelsels in de medische wereld zijn hierbij belangrijke factoren. Het leggen van de juiste contacten, marktonderzoek en de aanscherping van proposities ten opzichte van die van de concurrenten zijn de sleutels tot succes.

Hoe werkt dit in de praktijk? In 2011 starten we een nieuw traject  “HIMBC” –, gericht op het initiëren en realiseren van ‘International Business Connections’ voor High Tech medische bedrijven.  Oost NV verzorgt hiervoor  introducties op directieniveau bij toonaangevende internationale bedrijven. Afhankelijk van het soort product of dienst en de gewenste internationale medisch-technologische markt, voeren we allereerst  een marktverkenning uit. We brengen de Unique Selling Points (USP’s) van de organisatie en product of dienst in kaart. Hiertegenover plaatsen we vervolgens de USP’s van concurrerende producten en de specifieke kenmerken van de medische markt. Zo kunnen we de eigen propositie van de organisatie verder aanscherpen.

Pilot

In deze pilot zijn vijf innovatieve productcases of proposities opgenomen. Oost NV startte dit nieuwe traject in samenwerking met Kennispark en het MESA+ instituut van de Universiteit Twente.

N.J.T. Wellink (Niek)
projectleider Ontwikkeling & Innovatie
06 24 13 37 07